TOP in School biedt ook een cursus drama aan voor kinderen vanaf groep 5. Bij de lessen gaat het erom, dat de kinderen de expressieve mogelijkheden van stem, taal, beweging en mimiek leren kennen en gebruiken.

In spel verbeelden ze emoties, ideeën, gebeurtenissen en personages. Ze maken kennis met de expressieve uiting mogelijkheden van zichzelf en van anderen en leren hierdoor hoe belangrijk samenspel is.

De waarde van “toneelspelen” wordt vaak onderschat. Behalve het plezier dat ze aan het spel beleven, kan het een zeer positieve invloed hebben op de ontwikkeling van eigenwaarde en creativiteit en draagt het bij aan de sociale omgang.

Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan: dialoog, uitspraak, mimiek, improvisatie, taal en beweging, materialen, pantomime, voordracht en presentatie.

De cursus wordt aangeboden zijnde maatwerk en wordt dus afgestemd op de groep.

Het kan dus variëren van één workshop tot een cursus van zes lessen.

Vanzelfsprekend is de inhoud van de lessen afgestemd op de emotionele leeftijd van de kinderen.

De cursus is bedoeld voor kinderen vanaf groep 5 van de basisschool, en is ook zeer geschikt voor activiteiten voor de naschoolse opvang of andere schoolactiviteiten, zoals atelier-middagen of projecten.

Maximale aantal deelnemers per cursusgroep is 16.

De kosten van deze cursus voor een groep van maximaal 16 leerlingen zijn inclusief materialen: € 60,- per les van 60 minuten

Is de cursus bedoeld voor de hele klas, dan kunnen wij ook hiervoor maatwerk leveren.