Dat het kunnen schaken een positieve invloed heeft op de (leer-) ontwikkeling van kinderen is uit menig onderzoek wel gebleken (zie de publicaties onder de twee knoppen).

Dit is zelfs gestaafd aan de Cito-scores van wel en niet schakers onder kinderen van groep 8.

Het is daarom dat TOP in School met een kennismakingscursus “schaken voor beginners” graag hier haar steentje aan wilt bijdragen.

De cursus is geschikt voor  kinderen vanaf groep 5 en bestaat uit 6 lessen van 60 minuten, waarin de kinderen hun stukken-diploma kunnen halen en via onderlinge wedstrijden de aangeleerde regels in het spel kunnen toepassen.

De cursus wordt afgesloten met een heus schaaktoernooi.

De cursus is ook uitermate geschikt voor de verlengde schooldagen, naschoolse opvang of andere schoolactiviteiten.

De kosten van deze cursus voor een groep van maximaal 16 leerlingen zijn inclusief materialen: € 60,- per les van 60 minuten.