Basisschool

Voortgezet onderwijs

Groepen

Op veel basisscholen krijgen de leerlingen vanaf groep 6 huiswerkopdrachten.

 

Dit kunnen taal- en of rekenopdrachten zijn, toetsen voor topografie of geschiedenis, boekbespreking, spreekbeurten of het maken van werkstukken.

 

Het doel van het geven van huiswerk is in de meeste gevallen tweeledig :

  • het zich eigen maken van de op school behandelde lesstof
  • het krijgen van huiswerk attitude ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

 

Vanuit de school wordt verwacht dat de leerlingen binnen de gestelde tijd het werk  leren of inleveren.

 

Door verschillende redenen  is het echter niet voor alle kinderen vanzelfsprekend dat zij thuis in rust en met aandacht hun huiswerk kunnen maken.

 

Kinderen die moeite hebben met concentratie, taakgerichtheid, werkplanning of motivatie, kunnen bij ons terecht om, onder begeleiding, aan hun opdrachten te  werken. Ook kinderen die moeite hebben om te presenteren kunnen dit hier leren.

 

Elk kind heeft zijn eigen beweegreden om huiswerkbegeleiding te vragen. Daarom worden er individuele doelen gesteld. Dit varieert van het krijgen van een goed cijfer voor topografie tot het met zelfvertrouwen houden van een spreekbeurt.

 

Na een kennismakingsgesprek, waarin ouder en kind aan het woord komen, wordt er in overleg met de groepsleerkracht een begeleidingsplan gemaakt.

Ongeacht de onderwijsvorm die uw zoon of dochter volgt; alle leerlingen zullen ook thuis aan huiswerkopdrachten moeten werken.

 

Meestal betreft het hier het leren voor overhoringen en proefwerken,  het maken van werkboekopdrachten of het maken van verslagen of werkstukken.

 

Bij het maken van het huiswerk wordt een beroep gedaan op vaardigheden, zoals: lezen, samenvatten (spelling en grammatica) leren en plannen.

 

Vanuit de school wordt verwacht dat de leerlingen binnen de gestelde tijd het werk  leren of inleveren.

 

Door verschillende redenen  is het echter niet voor alle kinderen vanzelfsprekend dat zij thuis in rust en met aandacht hun huiswerk kunnen maken.

 

Kinderen die moeite hebben met concentratie, taakgerichtheid, werkplanning of motivatie, kunnen bij ons terecht om, onder begeleiding, aan hun opdrachten te  werken.

 

Elk kind heeft zijn eigen beweegreden om huiswerkbegeleiding te vragen. Daarom worden er individuele doelen gesteld. Bij de ene gaat het om het leren plannen en bij de ander misschien bij het lezen of samenvatten van teksten of misschien zoekt u enkel een plek waar uw kind onder begeleiding haar of zijn huiswerk maakt zonder dat dit thuis spanningen geeft.

Het uiteindelijk doel van de begeleiding is dat het kind zonder stress of spanningen met zelfvertrouwen zelf aan het werk gaat en goede cijfers haalt.

 

Na een kennismakingsgesprek, waarin ouder en kind aan het woord komen, worden vervolgafspraken gemaakt betreft inhoud en frequentie.

Vanaf het schooljaar 2015-2016 is TOP in School, onder het dak van Praktijk PLU+S op de Kerklaan, gestart met huiswerkbegeleiding aan leerlingen van de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs.

 

Leerlingen kunnen na schooltijd bij ons terecht om onder begeleiding hun huiswerk te maken.

Daar wij met maximaal 4 leerlingen per groep werken, kunnen wij aandacht besteden aan elke individuele hulpvraag, betreft inhoud, planning en leerstrategieën.

Ook helpen wij de leerlingen hun overhoringen en proefwerken voor te bereiden.

 

Voor de huiswerkbegeleiding worden met de leerling individuele afspraken gemaakt.

Afhankelijk van het lesrooster van de leerling en de beschikbaarheid van de docenten kiezen we de meest geschikte dagen en tijden.

De deelnamekosten zijn

per 1½ uur € 20,-

 

De praktijk is voor de huiswerkbegeleiding geopend:

  • maandag t/m vrijdag van 17:00 tot 18:30 uur en  19:00 tot 20:30 uur
  • op zaterdag van 10:00 tot 11:30 uur