Waarom coaching?

In de voorschool (voor hun vierde jaar) krijgen de kinderen een steeds  gerichter aanbod van reken- en taalopdrachten om zo met een beter niveau in groep 1 van het basisonderwijs te starten.

Dit opbrengstgericht werken concentreert zich op de basisschool voornamelijk op het taal- en rekenonderwijs. Hier is niets mis mee, mits de totale ontwikkeling van het kind niet uit het oog verloren wordt. Je kunt je afvragen hoe vaak kinderen op een schooldag nog kunnen, bewegen, ontdekken, samenwerken, zingen, tekenen of .......... gewoon spelen.

Na de Cito en het schooladvies, wacht het voortgezet onderwijs. Alles wat een kind voor haar twaalfde dan nog te weinig heeft aangeboden gekregen, zijn  gaten in de v.o.rugzak en kunnen mede de oorzaak zijn van een onzekere (leer)ontwikkeling.

 

Er wordt nogal wat verwacht van kinderen; Er wordt nogal wat verwacht van scholen.  Het wordt de school niet makkelijk gemaakt om aan alle kinderen de individuele zorg te bieden die het verdient. De oorzaak  kan het overvolle lesprogramma zijn, een ontoereikend schoolbudget of onvoldoende leerkrachtvaardigheden.

 

Welke reden ook; het kind is de dupe of kan hiervan de dupe worden. Om die reden willen  wij in onze praktijk kinderen helpen die extra individuele begeleiding nodig hebben.

Kinderen die moeite hebben met concentratie, taakgerichtheid, faalangst, lezen, werkplanning of motivatie, kunnen bij ons terecht.

Na een kennismakingsgesprek, waarin ouder en kind aan het woord komen, worden in overleg met de groepsleerkracht, vervolgafspraken gemaakt betreft inhoud en frequentie.

 

Het uiteindelijk doel van de begeleiding is dat het kind met zelfvertrouwen zelf aan het werk gaat en goede cijfers haalt.

Coaching is gericht op leren omgaan met de leerstof, met de school en vooral met jezelf.

Coaching is altijd kindgericht, dus de inhoud van de sessies verschilt per kind.