Remedial teaching is tijdelijk, individueel onderwijs, gericht op kinderen die binnen het onderwijs te kampen hebben met leerproblemen of leerstoornissen.

Wij gaan uit van:

 • de onderwijsbehoeften van het kind
 • de wisselwerking en afstemming tussen ouders, kind en remedial teacher (en school)
 • wat is wenselijk en wat is haalbaar
 • van het positieve in een situatie dat we (gaan) benutten
 • doelgericht werken

 

De leergebieden waarbij we kunnen helpen:

 • lezen: technisch, studerend en begrijpend
 • rekenen
 • dyslexie en dyscalculie
 • woordenschat en Nederlands als tweede taal
 • spelling
 • het plannen en verwerken van leerstof
 • concentratieproblemen

We werken met handelingsplannen waarin duidelijk omschreven staat:

 • de beginsituatie
 • de leerdoelen: wat willen we bereiken
 • werkwijze: hoe denken we dat te doen

 

 

Onze samenwerking kent de volgende stappen: